صحت منابع مقالات منتشر شده در یک نشریه از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین دلیل ویراساه خدمت بررسی منابع مقالات را به خدمات خود اضافه کرده است تا نشریه از صحت منابع موجود در مقالاتی که قرار است منتشر کند اطمینان حاصل کند.